Vật liệu

Một số loại chất dẻo thông dụng | Polyme

nhựa PVC

1/ Polyetylen – PE Là chất dẻo tinh thể, trữ lượng pha tinh thể phụ thuộc vào chế độ gia công. Với PELD, Pđúc = 3000 – 10000 N/cm2, nhiệt độ gia công 150 – 270 độ C, nhiệt độ khuôn 20 – 60 độ C (có thể đến 90 độ C). Với PEHD, Pđúc = 3000 – 12000 N/cm2, …

Read More »

Vật liệu chất dẻo | Polyme

chất dẻo

1/ Khái niệm về chất dẻo và Polyme Chất dẻo là loại vật liệu hỗn hợp được tạo thành từ các Polyme cùng với các chất phụ gia phù hợp cho mục đích sử dụng như chất độn, chất gia cường, chất ổn định, chất bôi trơn, chất tạo màu,… Polyme là hợp chất hữu cơ được hình thành do …

Read More »