Tag Archives: creo2.0

Hướng dẫn xuất chương trình trên phần mềm Creo Parametric 2.0

Trình tự xuất file gia công trên creo 2.0 Mở một file đã được gia công hoàn chỉnh.   File gia công được xuất ra từ chương trình gia công trên phần mềm Creo 2.0 chưa thể chép vào máy CNC để gia công được mà cần chỉnh lại vài chổ. Vào thư mục lưu chương trình gia công đã xuất ra. Mở file op010.tap lên. Mặc …

Read More »

Giới thiệu tổng quát về phần mềm Creo Paramatric 2.0

Creo 2.0 là phần mềm của hãng Prametric Technology Corp. Được nâng cấp lên từ phiên bản Pro/E với giao diện được thay đổi gần như hoàn toàn để người dùng có thể thao tác dể dàng hơn. Đây là phần mềm thiết kế theo tham số, có nhiều tính năng mạnh trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE. Chỉ với Creo 2.0người dùng có …

Read More »

Gia công trên phần mềm Creo 2.0 – Bước đầu tiên tạo mô hình

Tạo mô hình gia công trên phần mềm creo 2.0 Mô hình chi tiết và đồ gá phải được đặt trong cùng 1 thư mục. Thực hiện Set Working Directory cho thư mục đã nói ở trên, để đảm bảo file gia công cũng được lưu vào đây, tuân thủ điều này, việc sắp xếp các file trong máy vi …

Read More »