Tag Archives: cnc

Cấu trúc tổng thể máy CNC

1/ Phần điều khiển Phần điều khiển của máy CNC gồm chương trình điều khiển và thiết bị điều khiển: Chương trình điều khiển: là tập hợp các tín hiệu để điều khiển máy được mã hóa các chữ cái, số và một số ký hiệu khác (cộng, trừ, chấm, gạch nghiêng). Chương trình này được ghi vào cơ cấu …

Read More »

Phương pháp điều khiển gia công trên máy CNC

1/ Điều khiển 2D Với điều khiển 2D hai trục có thể điều khiển đồng thời. Do vậy các dịch chuyển của dụng cụ có thể thực hiện theo đường thẳng và dạng tròn trên cùng một mặt phẳng. Ví dụ: một máy phay CNC 3 trục, điều khiển 2D,nghĩa là, các biên dạng có thể phay theo hai trục …

Read More »

Một số cán dao và mảnh lưỡi cắt CNC

Cán dao là phần gá lắp và cố đinh lưỡi cắt lên đó . Cán dao được lắp vào đầu  kẹp dao trên máy CNC. Trong quá trình cắt gọt cán dao chịu tác dụng của các lực cơ học, sự biến dạng cán dao ảnh hưởng lớn đến góc độ đầu dao do đó cán dao phải có yêu …

Read More »