Phương pháp tháo rã động cơ ô tô

1/ YÊU CẦU

  • Lựa chọn dụng cụ đúng và sử dụng thành thạo.
  • Không được tháo rã động cơ khi còn nóng.
  • Khi tháo, nới lỏng đều và tháo từ ngoài vào trong.
  • Sắp xếp các chi tiết thứ tự và đặt để đúng chỗ.
  • Chỗ làm việc phải sạch sẽ và ngăn nắp.

2/ THÁO LẮP MÁY VÀ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

Phương pháp này được áp dụng cho các động cơ 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 3S-FE, 3S-GE, 3A và một số động cơ khác có cơ cấu phân phối khí truyền động bằng đai răng.

Tách các chi tiết và các bộ phận có liên quan đến công việc.

1. Tháo các dây cao áp ra khỏi nắp máy.

2. Gá đỡ động cơ cẩn thận, tháo giá đỡ động cơ ở đầu trục khuỷu và các bộ phận liên quan đến khoảng không gian phía trước động cơ.

3. Tháo nắp đậy mặt trước trục cam.

4. Tháo các nắp đậy mặt truớc cơ cấu truyền động dây đai cam.

Tháo động cơ

5. Quay trục khuỷu theo chiều quay sao cho rnh khuyết trn pu li trng với điểm 0 trn nắp đậy mặt trước của trục khuỷu.

6. Kiểm tra dấu của bnh răng cam. Nếu cần thiết thì chng ta cĩ thể đnh dấu trn dy đai để khi lắp lại cơng việc được thuận lợi hơn.

[row ] [col span=”1/2″ ]

[/col] [col span=”1/2″ ]

[/col] [/row]

7. Nới lỏng bánh căng đai, dùng tuốc nơ vít bẩy bánh căng đai theo chiều nới lỏng dây đai và xiết chặt bánh căng đai.

8. Tháo dây đai cam ra khỏi bánh răng cam.

9. Dùng dụng cụ chuyên dùng tháo đai ốc đầu trục cam và tách bánh cam ra khỏi trục cam nếu như thấy cần thiết. Ví dụ như thay phốt chận dầu ở đầu trục cam.

10. Dùng dụng cụ đặc biệt tháo đai ốc đầu trục khuỷu.

tháo lắp động cơ

11. Dùng cảo tháo pu li dẫn động đầu trục khuỷu và tháo nắp đậy mặt dưới.

12. Tháo miếng chận đai cam và lấy dây đai cam ra ngoài.

tháo lắp động cơ

13. Tháo bánh căng đai và thay mới.

14. Dùng tuốc nơ vít xeo bánh dẫn động đai ở đầu trục khuỷu ra ngoài. Trong quá trình tháo cần chú ý tránh làm hư hỏng các chi tiết có liên quan.

tháo lắp động cơ

15. Tháo bộ chia điện ra khỏi nắp máy.

16. Gá đỡ động cơ cẩn thận, tháo giá đỡ động cơ ở đầu trục khuỷu và các bộ phận liên quan đến khoảng không gian phía trước động cơ.

17. Tháo nắp đậy trục cam ở trên nắp máy.

tháo lắp cộng cơ

18. Tháo nắp bảo vệ ở trên ống góp thải. Tháo giá đỡ ống góp thải và tách ống góp thải ra khỏi
động cơ.

[row ] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [/row]

19. Tháo các chi tiết liên quan đến đường ống nạp và tháo đường ống nạp.

20. Quay trục cam nạp sao cho các cam đội xú pap ở vị trí là ít nhất. Nới lỏng đều các nắp cổ trục cam từ ngoài vào trong, lấy các nắp cổ trục cam và trục cam hút ra ngoài.

21. Xoay trục cam thải sao cho các cam đội các xú pap ở vị trí bé nhất. Tương tự như trên, lấy các nắp cổ trục cam thải và trục cam thải ra ngoài.

tháo lắp động cơ

22. Tháo các vít lắp ghép giữa nắp máy và thân máy. Theo nguyên tắc nới lỏng đều từ ngoài vào trong và tách nắp máy ra khỏi thân máy.

tháo lắp động cơ

23. Lấy các con đội và các miếng shim . Sắp xếp chúng có thứ tự, tránh lẫn lộn.

24. Dùng cảo tháo các xú pap, lò xo, móng hãm, đế chận.. ra ngoài.

[row ] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [/row]

25. Lấy các phốt xú pap ở trên đầu ống kềm xú pap.

[row ] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ
[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ
[/col] [/row]

26. Làm sạch bề mặt thân máy, các bề mặt nắp máy và ống kềm xú pap.

3/ THÁO BÁNH ĐÀ

1. Tháo nắp máy và cơ cấu phân phối khí như đã huớng dẫn.

2. Tháo rã các bộ phận có liên quan đến thân máy.

3. Tháo bánh đà ra khỏi trục khuỷu. Để tháo các con vit, chúng ta có thể sử dụng dụng cụ tháo bằng gió nén để thao tác cho nhanh chóng.

4. Tháo miếng sắt mỏng ở phía sau thân máy.

 

4/ THÁO CÁC-TE CHỨA DẦU

1. Xả sạch nhớt ra khỏi các-te

2. Tháo các-te rời khỏi thân máy.

tháo lắp động cơ

3. Tháo bơm nhớt bố trí ở mặt trước thân máy.

4. Tháo mặt bích và phốt chận nhớt ở đuôi trục khuỷu.

 

5/ THÁO PISTON-THANH TRUYỀN

1. Đánh dấu trên thanh truyền và nắp của nó trước khi tháo.

[row ] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ
[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [/row]

2. Nới lỏng đều và tháo các bu lông thanh truyền.

3. Dùng búa nhựa gõ nhẹ vào bu lông thanh truyền để tách nắp đầu to khỏi thanh truyền. Lấy nắp đầu to thanh truyền ra ngoài.

[row ] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [/row]

4. Dùng ống nhựa lồng vào bu lông thanh truyền để bảo vệ cổ trục không bị trầy xước.

5. Tháo hai nửa miếng bạc lót đầu to ra bên ngoài.

6. Làm sạch đầu to thanh truyền, các bạc lót và chốt khuỷu.

7. Quan sát tình trạng bề mặt của bạc lót và chốt khuỷu. Nếu bề mặt bị trầy xước, hỏng thì thay mới bạc lót. Nếu cần thiết, thay mới trục khuỷu.

[row ] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [/row]

8. Dùng dụng cụ chuyên dùng làm sạch mụi than bám trên các lòng xy lanh.

9. Lần lượt tháo tất cả các thanh truyền ra khỏi các xy lanh và sắp xếp chúng có thứ tự ngăn nắp.

 

6/ THÁO TRỤC KHUỶU

[row ] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ
[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [/row]

1. Tháo các nắp các cổ trục chính và sắp xếp có thứ tự.

2. Lấy trục khuỷu ra khỏi thân máy.

[row ] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [/row]

3. Làm sạch các cổ trục chính, ổ trục và các bạc lót. Kiểm tra tình trạng của các bạc lót và các cổ trục. Nếu bề mặt các bạc lót hư hỏng, thay các bạc lót mới. Nếu các cổ trục bị hỏng nặng, cần thiết, thay mới trục khuỷu.

4. Lắp các bạc lót vào đúng vị trí của nó không được lẫn lộn.

tháo lắp động cơ

 

7/ CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG XÍCH

Trường hợp cơ cấu phân phối khí dùng xích để dẫn động, phương pháp tháo chỉ khác biệt ở cơ cấu truyền dộng.

7.1/ CƠ CẤU OHC

1. Kiểm tra thật kỹ dấu cân cam: Ðể trục khuỷu ở điểm chết trên, quan sát thật kỹ dấu trên bánh xích phải trùng với dấu trên xích truyền động (Nếu không có, phải đánh dấu), cũng như dấu ăn khớp giữa hai trục cam.

[row ] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ
[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ
[/col] [/row]

2. Tháo bộ căng xích.

3. Tháo bánh răng dẫn động trục cam ra khỏi trục cam.

tháo lắp động cơ

4. Tháo trục cam nạp và cam thải ra khỏi nắp máy.

5. Tháo các vít lắp ghép giữa nắp máy và thân máy đúng phương pháp.

6. Tách nắp máy ra khỏi thân máy và lấy nắp máy ra ngoài.

7. Tháo carter chứa nhớt.

8. Tháo nắp đậy xích ở mặt trước động cơ.

9. Tháo bộ truyền động xích ra ngoài.

7.2/ CƠ CẤU OHV

1. Tách các bộ phận có liên quan ra ngoài.

2. Tháo nắp đậy cò mổ và trục cò mổ.

3. Nới lỏng đều từ ngoài vào trong tháo cò mổ và trục cò mổ ra khỏi nắp máy.

4. Lấy các đũa đẩy và các con đội ra ngoài.

5. Tháo các bộ phận có liên quan với nắp máy.

[row ] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ [/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [/row]

6. Nới lỏng đều các con vít lắp ghép giữa nắp máy và thân máy.

7. Tách nắp máy ra khỏi thân máy và lấy nắp máy ra ngoài.

8. Dùng dụng cụ chuyên dùng tháo đai ốc đầu trục khuỷu. Tháo pu li đầu trục khuỷu ra ngoài.

[row ] [col span=”1/2″ ]


[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ
[/col] [/row]

9. Tháo nắp đậy bộ truyền dộng xích ở mặt trước của động cơ.

10. Tháo bộ căng xích và lấy nó ra ngoài.

11. Dùng dụng cụ giữ trục khuỷu và tháo đai ốc đầu trục cam.

12. Dùng cảo tháo bánh răng cam và lấy cả bộ truyền động sên cam ra ngoài.

[row ] [col span=”1/2″ ]

bộ tháo động cơ

[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ

[/col] [/row]

13. Dùng cảo tháo bánh răng cam và lấy cả bộ truyền động sên cam ra ngoài.

14. Tháo bộ đỡ xích cam.

[row ] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ
[/col] [col span=”1/2″ ]

tháo lắp động cơ
[/col] [/row]

15. Tháo các con vít lắp ghép tấm chận dọc trục cam, nâng nhẹ trục cam, rút nó ra khỏi các ổ đỡ.

16. Vệ sinh các chi tiết sạch sẽ và sắp xếp chúng có thứ tự.

tháo lắp động cơ

One comment

  1. các bước tháo thân máy ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.