Tag Archives: autocad 2018

Lệnh Arc (Vẽ cung tròn) Autocad 2018

Bước 1: Gọi lệnh bằng một trong các cách bên trên Autocad thông báo: Specify start point of arc or [Center]: Bước 2: Click chuột trái vào điểm muốn bắt đầu vẽ cung trong.Đây là điểm đầu tiên cần thiết của cung tròn Autocad thông báo: Specify second point of arc or [Center/End]: Bước 3: Click chuột vào điểm thứ trên màng …

Read More »

Lệnh Circle (vẽ đường tròn) Autocad 2018

  Bước 1: Gọi lệnh Circle (Vẽ đường tròn) bằng một trong các cách bên trên Autocad thông báo: Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Bước 2: Sử dụng chuột, click chuột trái vào vị trí muốn đặt tâm sau đó di chuyển ra bên ngoài để xác định khoảng cách bán kính. Autocad thông báo: Specify radius …

Read More »

Lệnh Line trong Autocad 2018

Bước 1: Bắt đầu với lệnh line bằng nhiều cách khác nhau như hình bên trên Autocad thông báo: Specify first point: Bước 2: Sử dụng chuột, click chuột trái vào bất kỳ vị trí trên màng hình làm việc mà bạn muốn vẽ đường thẳng Autocad thông báo: Specify next point or [Undo]: Bước 3: Di chuyển chuột đến vị trí …

Read More »