Tính toán – tối ưu hóa thiết kế máy Inventor 2015

100,000 

  • Tính toán lực – momen – ứng suất
  • Tối ưu từng chi tiết máy
  • Giảm chi phí sản xuất
  • Đảm bảo đầy đủ độ bền
Danh mục: