Thiết kế và gia công điêu khắc nâng cao Artcam Pro 9

150,000 

 • Sách tự học nâng cao thiết kế và gia công
 • Số trang: 200 trang
 • Cấp độ: Nâng cao
 • Ngôn ngữ: Tiếng việt
 • Nên học trước:
  1. Thiết kế mẫu cơ bản:  Chi tiết
  2. Thiết kế mẫu nâng cao:  Chi tiết
  3. Gia công điêu khắc:  Chi tiết
Danh mục: