Thiết kế cơ khí trên phần mềm NX 11

200,000 

  • Giáo trình tự học NX 11
  • Số trang 400
  • Khuyến mãi 33%
  • Tác giả: KS. Nguyễn Văn Phương
  • Thiết kế sketch 2D – Tạo khối 3D – Lắp ráp – Xuất bản vẽ
Danh mục: