Thiết kế 3D Creo 4.0 (Lý thuyết & Thực hành)

90,000 

  • Giáo trình tự học phần mềm Creo Paramtric 4.0
  • Thiết kế mô hình 3D
  • Tài liệu 115 trang
  • Khuyến mãi giảm giá 44%
Danh mục: