Siemens NX là phần mềm cao cấp trong nhóm các công cụ giải pháp CAD/CAM/CAE, hiện tại được phát triển bởi Siemens PLM Software. Trước đây nó thuộc sở hữu của Unigraphics, năm 2000 đã mua SDRC I-DEAS và sau đó phát triển thành Uniraphics NX. Một quy trình đầy đủ từ thiết kế sản phẩm, tính toán – phân tích – kiểm tra độ bền, mô phỏng quá trình hoạt động, gia công sản xuất, quản lý sản xuất sẽ được thực hiện hoàn toàn trên NX, quản lý dòng đời sản phẩm PLM. Trước khi đi vào sản xuất, mọi công việc sẽ được xử lý số trên phần mềm với độ chính xác cao

Gói phần mềm này sở hữu môt lượng lớn các module cho nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau:

  • Khả năng thiết kế tham số: Trực tiếp tạo ra các dạng dữ liệu khối Solid, Surface, bản vẽ kỹ thuật
  • Phân tích kỹ thuật: Trạng thái, động học, lực điện trường, nhiệt, ứng suất,.. bằng việc sử dụng finite element method, fluid và finite volume method