Sách Raspberry Pi – Bắt đầu nhập môn

119,000 

  • Số trang: 160 trang
  • Mức độ: Cơ bản
  • Sách hướng dẫn: Python 2.7 – 3.X
Danh mục: