Sách học IoT – “Internet of Things với ESP8266”

150,000 

  • Sách dành cho người mới bắt đầu về IoT
  • Sử dụng chip ESP8266 Wifi
  • Gồm 13 chương độ khó tăng dần
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Danh mục: