Phân tích lực, ứng suất INVENTOR 2015

120,000 

  • DVD tự học tính ứng suất với Inventor
  • Thời gian: 172 phút
  • Chất lượng hình ảnh chuẩn HD
  • Dùng trong thiết kế máy
  • Tính ứng suất – kiểm tra độ bền chi tiết
Danh mục: