Recent Posts

Phương pháp tạo hình nhiều vòi phun (Thermojet- Mutijet Modeling)

Sơ đồ nguyên lý phương pháp Thermojet

Mutijet Modeling là công nghệ tạo mẫu nhanh bằng phương pháp sử dụng nhiều vòi tia phun vật liệu do công ty 3D System thương mại hóa vào năm 1995. Sản phẩm của công ty là Thermojet Printer và từ năm 1998 được đổi tên thành Actua-2100. 1/ Nguyên lý làm việc Trong khi in 3 chiều là một lựa chọn …

Read More »

Tạo mẫu nhanh xử lí dạng khối SGC (Solid Ground Curing)

Nguyên lý làm việc của phương pháp SGC.

Hệ thống tạo mẫu nhanh SGC được sản xuất bởi công ty Cubital Ltd. (KCN Bắc Raanana, Israel). Công ty Cubital Ltd. được thành lập 1987 và sản phẩm thương mại đầu tiên là 1991. Bên ngoài Israel, công ty Cubital còn có các công ty ở Mỹ và Đức. Các sản phẩm của Cubital bao gồm: Solider 4600 và …

Read More »