Máy phay OKUMA hệ OSP (Lập trình – Vận hành)

200,000 

  • 170 Trang đào tạo phay CNC OKUMA
  • Biên soạn dựa theo một số tài liệu Nhật Bản
  • Thực tế với nhu cầu Việt Nam
  • Có thể dùng để tra cứu sử dụng
Danh mục: