Mastercam được phát tiển lần đầu tiên vào năm 1983 bởi hãng CNC Software, Inc. Nhiều người vẫn nghĩ nó chỉ có chức năng gia công những thật ra đây là một công cụ tích hợp CAD/CAM (computer-aided design / computer-aided manufacturing) đầy đủ. Vì tính năng thiết kế không mạnh nên lần lớn mọi người dùng các phần mềm khác để thực hiện công việc thiết kế sản phẩm.

Môi trường gia công cho phép thực hiện lập trình các đường chạy dao cho nhiều biên dạng (pocket, drill, contour) thông qua tương tác đồ họa với mô hình ảo (Artificial objects) để tạo ra được Code NC nạp vào các loại máy gia công CNC (Phay, tiện, 4 trục, 5 trục, cắt dây), làm việc với phần mềm phải giúp giải quyết những công việc đòi hỏi trí óc vì đây là công cụ của công nghệ kỹ thuật số, phương tiện kỹ thuật số.

Tại Việt Nam, mastercam là phần mềm hỗ trợ lập trình CNC được sử dụng phổ biết trong nhiều lĩnh vực như: Gia công chi tiết máy móc – thiết bị, gia công khuôn mẫu (ngành công nghiệp nhựa).

Kể từ phiên bản Mastercam 2017, hãng đã cải tiến lớn trên phần mềm đặc biệt là giao diện người dùng.