Lập trình tiện CNC trên Mastercam X8 (Full)

120,000 

  • DVD học Mastercam X8 lập trình Tiện CNC
  • 16 Video trong 160 phút
  • Hình ảnh chất lượng chuẩn HD
  • Thực tế với công việc bên ngoài
  • Lý thuyết và thực hành
Danh mục: