Mô phỏng lập trình phay tiện CNC (Phần mềm SSCNC)

200,000 

  • DVD tự học mô phỏng gia công CNC
  • 9 Video tự học SSCNC (148 phút)
  • Phục vụ học lập trình CNC (Trực quan)
  • Kiểm tra gia công và chỉnh sửa
Danh mục: