Lập trình máy tiện CNC trên Mastercam X7

120,000 

  • Sách tự học lập trình tiện Mastercam X7
  • Kèm File thực hành
  • 200 trang A4
  • Hướng dẫn 2D – 3D
Danh mục: