Lập trình CNC – gia công phay 3D trên Mastercam X8

140,000 

  • Sách học lập trình phay 3D Mastercam X8
  • Số trang 215
  • Thiết kế mô hình 3D + lập trình gia công
  • Nên học trước: Sách lập trình 2D 
Danh mục: