Kim loại tấm Solidworks 2017 (Sheetmetal)

120,000 

  • Giáo trình tự học thiết kế kim loại tấm
  • Số trang: 150
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Phiên bản Solidworks 2017
  • Biên soạn thực tế theo công việc
  • Tham khảo một số tài liệu nước ngoài
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt