Học thiết kế phần mềm CATIA (Cơ bản)

100,000 

  • DVD hướng dẫn tự học thiết kế cơ khí CATIA
  • Thời lượng 260 phút
  • Hình ảnh chuẩn HD
  • Dạy đầy đủ các lệnh dùng trong môi trường Desgin
Danh mục: