Học gia công Creo Paramtric 3.0 (Phay CNC)

220,000 

  • 9 Video hướng dẫn gia công Creo 3.0
  • Tổng thời lượng 240 phút
  • Chất lượng hình ảnh chuẩn HD
  • Đào tạo thực tế với công việc bên ngoài
  • Nên học trước về module thiết kế: Click Here
Danh mục: