Giáo trình Solidworks 2017 – Thiết kế cơ khí

140,000 

  • Số trang: 230
  • Nội dung đầy đủ và chất lượng
  • Sử dụng được cho solidworks 2014 – 2017
  • Biên dịch từ tài liệu nước ngoài