Gia công phay 2D Mastercam X7 nâng cao

130,000 

  • Sách tự học lập trình phay 2D nâng cao trên Mastercam X7
  • 200 Trang luôn cả bìa
  • File thực hành đi kèm:  Tải File thực hành
  • Nên học trước sách tập 1 (Cơ bản): Xem tại đây
Danh mục: