Điêu khắc gỗ JDPAINT (Thiết kế và gia công)

150,000 

  • Sách tự học thiết kế và gia công điêu khắc JDPAINT
  • 160 trang hình ảnh chất lượng
  • Mức độ nâng cao
  • Tài liệu nên học trước: Tập 3 – tạo hình nổi
Danh mục: