Công nghệ IN 3D (Máy IN – thiết lập – tạo mô hình)

150,000 

Note: Tài liệu phù hợp với những người mới bắt đầu tìm hiểu về công nghệ in 3D, nó sẽ tuyêt vời và thuận lợi hơn rất nhiều nếu bạn sở hữu một máy in 3D để đối chiếu với tất cả những gì viết trong sách

Danh mục: