Công cụ thiết kế CATIA V5 (Nâng cao)

110,000 

  • DVD tự học thiết kế nâng cao CATIA
  • Có kèm theo File thực hành
  • Thời lượng 190 phút
  • Hình ảnh chuẩn HD (1366 x 768)
  • Nên học trước: Tập 1 – Thiết kế catia cơ bản
Danh mục: