Chỉnh sửa và nạp code CNC với CIMCO Edit V6

130,000 

  • DVD tự học thiết kế, chỉnh sửa code phay – tiện, nạp code
  • 14 Video học, 150 phút
  • Lý thuyết + Thực hành
  • Hình ảnh Video chất lượng
Danh mục: