Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Các sản phẩm trước khi được gửi đi, chúng tôi đều kiểm. Trong quá trình vận chuyển nếu có vấn đề về sự cố, khách hàng sẽ được đổi lại sản phẩm mới mà không phải chịu bất kỳ một chi phí nào.

Nếu các sản phẩm không đúng với mô tả trên website, chúng tôi sẽ hoàn tiền 100%.

Quá trình xử lý hoàn hàng và đổi trả sẽ được xử lý trong vòng từ 1 -3 ngày (không bao gồm thời gian vận chuyển)