Phần mềm CATIA được nguyên cứu và phát triển bởi hãng Dassault Systèmes, được sử dụng phần lớn trong ngành công nghiệp kỹ thuật cơ khí giúp tạp các đối tượng ảo (Artificial objects). Sử dụng phần mềm ứng dụng cho các công việc đòi hỏi trí óc của người dùng

CATIA giải quyết công việc thiết kế mô hình hóa 3D Solid rất dễ dàng và những quy trình sau đó để biến một ý tưởng thành sản phẩm thực tế: CAD (Computer-aided design), CAM (Computer-aided manufacturing), CAE (Computer-aided engineering), PLM (Product lifecycle management). Ngoài ra còn giúp người sử dụng thông qua máy tính xử lý các công việc tính toán – phân tính – mô phỏng (Simulation) đối với dòng chảy, kiểm tra bền sản phẩm đây là một công việc rất cần thiết cho nghiên cứu khoa học và công nghệ

Đây là gói phần mềm thuộc vào Top đầu trong lĩnh vực CAD/CAM hiện nay vì ngoài những khả năng thiết kế những công cụ khác CATIA còn hỗ trợ Dymola (Dynamic Modeling Laboratory), chức năng này giúp giải quyết các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao và phức tạp như: Công nghiệp ô tô, tàu thủy, hàng không – vũ trụ, robot và nhiều hệ thống  sản xuất tiên tiến khác trên thế giới