Bố trí đường ống và thiết bị đo Autocad P&ID 2014

150,000 

  • Sách học thiết kế hệ thống đường ống
  • 170 Trang A4, hình ảnh chất lượng
  • Biên soạn theo thực tế công việc
  • Tác giả: KS. Trần Thế Bảo
Danh mục: