Autodesk Inventor là phần mềm giải pháp cho việc phân tích, xử lý và tạo ra các dự liệu 2D, 3D trong cùng một môi trường. Ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí giúp tạo ra các mô hình biểu diễn trên ảo máy tính với đúng các tiêu chuẩn hiện hành trên thế giới.

Inventor là phần mềm tham số hóa, chỉnh sửa trực tiếp và tự do thiết kế (Free form). Phần mềm có thể giao tiếp được với nhiều công cụ CAD (Computer-aided design) khác như: AutoCAD, Solidworks, PTC Creo Paramtric, Solid Edge…Chính vì cũng được phát triển bởi hãng AutoDesk (đi đầu trong ngành công nghiệp phần mềm kỹ thuật) nên khả năng chuyển đổi sang dạng bản vẽ kỹ thuật tiêu chuẩn .DWG là mất mạnh.

Phiên bản Inventor LT được ra đời để giúp người sử dụng chỉ tập trung vào công việc thiết kế mô hình 3D solid và tạo bản vẽ (tối ưu các quy trình công việc thiết kế sản phẩm và gia công sản xuất), nó đã được loại bỏ đi các tính năng về lắp ráp. Chình vì thế dung lượng cũng sẽ nhẹ hơn và giá bản quyền cũng thấp dơn so với phiên bản Professtional