Tag Archives: que hàn

Cấu tạo và phân loại que hàn

1/ Cấu tạo que hàn Gồm 2 phần chính: Phần lõi là những đoạn dây kim loại có chiều dài từ 250÷450mm tương ứng với đường kính từ 1,6÷6,0mm. Theo TCVN 3734-89 quy ước đường kính que hàn được gọi theo đường kính của phần lõi que (d). Phần vỏ thuốc bao gồm hỗn hợp các hóa chất, khoáng chất, fero …

Read More »