Tag Archives: phiên bản mới

Điểm mới trên AutoCAD 2019

Mặc dù thực tế là mùa đông ở xung quanh nơi tôi ở là Richmond,VA, theo lịch thì là mùa xuân. Điều là quan trong bởi vì các bông hoa như khoe sắc với mùa xuâ như một sự ra mắt mới của Autocad. Hôm nay Autodesk đã thông báo ra mắt Autocad 2019. Trong khi năm trước tập trung …

Read More »