Tag Archives: mecad lừa đảo

MECAD (Hồ Gia Phổ) – Trùm lừa đảo | Ăn cắp trong lĩnh vực CAD/CAM

    Bài viết này được tổng hợp từ nhiều khách hàng, cá nhân (Dạy CAD/CAM), công ty (Chuyên đào tạo CAD/CAM). MECAD là một đơn vị cung cấp các tài liệu hướng dẫn về CAD/CAM/CNC, thời gian trước đây trang web này rất ít tài liệu (Chủ yếu là các tài liệu bằng tiêng Anh). Sau một thời gian …

Read More »