Tag Archives: mastercam X9

Tài liệu lập trình phay 2D Mastercam X9 (Free)

Chiến lược gia cong 2D trên phần mềm Mastercam giúp giải quyết tất cả biên dạng 2d dù phức tạp đến đâu, mọi khó khăn tồn tại ở các phần mềm CAM khác đều được giải quyết như: Tốc độ, đường chạy dao, thời gian, chiến lượt,… Tọa bộ những phương pháp chạy dao, kiều gia công, quy trình công …

Read More »