Tag Archives: hàn tig

Phương pháp gây tạo hồ quang

1/ Phương pháp ma sát Đặt nghiêng que hàn so với bề mặt vật hàn 1 góc (vị trí 1), cho đầu que hàn quét nhẹ lên bề mặt vật hàn để gây hồ quang rồi đưa về vị trí thẳng góc (vị trí 2 cao hơn đuờng kính que hàn) để hình thành và duy trì hồ quang. Giữ cho hồ …

Read More »

Cấu tạo và phân loại que hàn

1/ Cấu tạo que hàn Gồm 2 phần chính: Phần lõi là những đoạn dây kim loại có chiều dài từ 250÷450mm tương ứng với đường kính từ 1,6÷6,0mm. Theo TCVN 3734-89 quy ước đường kính que hàn được gọi theo đường kính của phần lõi que (d). Phần vỏ thuốc bao gồm hỗn hợp các hóa chất, khoáng chất, fero …

Read More »