Tag Archives: download mastercam

Những điểm mới trên phần mềm Mastercam 2017 Beta

Giới thiệu về phiên bản Mastercam 2017 Beta Mastercam đã cho ra thể hệ tiếp theo, tên Mastercam năm 2017, mở cửa để thử nghiệm Beta công cộng cho tất cả khách hàng Mastercam hiện đang duy trì Đây chỉ là một vài trong số những điều bạn sẽ thấy trong Mastercam 2017 Beta: New Optimized Interface tổ chức và sắp xếp chương trình của …

Read More »

Download Mastercam X7 – Phần mềm dành cho gia công cơ khí

Mastercam X7 là phần mêm của hãng CNC Software, Inc, đây là phần mềm chuyên dành cho gia công cơ khí. Mastercam X7 thuộc nhóm phần mềm CAD/CAM có các chức năng như phay và tiện từ 2 đến 5 trục, cắt dây EDM 2 trục và 4 trục, gia công 2D và 3D, mô hình hóa các bền mặt và …

Read More »

Những điểm mới trên phiên bản Mastercam X8

Mastcam X8 là phần mềm được ra đời sau thự thành công của phiên bản Mastercam X7. Ngoài những tính năng không giống như các phiên bản trước : 2D Mill, 3D Mill, Lathe, 4 trục, 5-Axis. Việc phát hành phiên bản X8 của Mastercam là đáng kể, có nhiều cải tiến so với phiên bản trước đó bao gồm một giao …

Read More »