Tag Archives: dong co opoc

Giới thiệu tổng quan về động cơ đối đỉnh OPOC

Động cơ đối đỉnh OPOC có lịch sử ra đời như thế nào? Xuất phát từ ý tưởng hỗn hợp không khí, xăng dầu sẽ được kích nổ trong buồng đốt, lực đẩy sẽ tác động về cả 2 phía. Ở động cơ đốt trong truyền thống, chỉ có một phần lực tác động lên pít tông là hữu dụng …

Read More »