Phiên bản phần mềm kỹ thuật miễn phí dành cho sinh viên

Theo thống kê trên toàn thế giới thì số lượng sinh viên ngành kỹ thuật nhiều hơn rất nhiền sơ với các sinh viên khác hay nói cách khác là đào taok kỹ sư là tốn kém nhiều nhất so với các lĩnh vực khác. Một trong những sức mạnh của đào tạo kỹ sư là cho ra những kỹ sư trẻ để đáp ứng cho nhu cầu hiện đại hóa thế giới với những năng và kiến thức cần thiết.


Nhiều ngành kỷ thuật đang trở nên số hoáng nghĩa là gia tăng số lượng công cụ kỷ thuật số được áp dụng vào trong lĩnh vưc. Thông thường thì những công cụ này mang hình thức gói phần mềm và nền tảng cho các ứng dụng kỹ thuật: CAD/CAM/CAE, thiết kế và mô phỏng, phát triễn và quản lý sản phẩm và nhiều ứng dụng khác. Sinh viên ngành kỹ thuật cần phải học cách sử dụng phần mềm trong thời gian ở trường đại học.
Vậy câu hỏi đặt ra là nếu nhu cầu học sử dụng phần mềm là rất quan trọng vậy thì liệu các sinh viên kỹ thuật sẽ sở hữu các phần mềm đó như thế nào?

Rất may nắm cho sinh viên, các hãng lớn sản xuất các phần mèm trong ngành kỹ thuật luôn dành tặng cho sinh viên phiên bản phần mềm miễn phí hoặc là giảm giá thành bản quyền đối với sinh viên. thông qua chính sách này của các hãng sản xuất phần mềm thì sinh viên sẽ được sử dụng phần mềm với đầy đủ các chức năng được hổ trợ như các phiên bản trả phí thông thường. Để được sử dụng thì sinh viên cần phải có một số đăng ký thủ tục online trên chính trang chủ của phần mềm sau đó tải phần mềm về máy và cài đặt sư dụng. Chính sách hổ trợ này đã giúp đỡ cho khá nhiều sinh viên trên toàn thế giới được tiếp cận với các phần mềm kỹ thuật vì nếu như bỏ tiền để mua bản quyền mà sử dụng thì có lẽ gây nhiều khó khăn cho sinh viên

Tổng hợp các phiên bản miễn phí phần mềm kỹ thuật dành cho sinh viên
Company Software Applications Download Links
Altair HyperWorks 14.0 Student Edition Student edition based on the HyperWorks Desktop. Applications for modeling and visualization, analysis, performance data management, mathematical modeling and conceptual design. http://www.altairuniversity.com/
get-the-free-hyperworks-14-0-student-edition/
ANSYS ANSYS Student | AIM Student Software for simulation and design. Includes problem-size, limited versions of ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS Autodyn, ANSYS Workbench, ANSYS DesignModeler and ANSYS DesignXplorer. The current release is 17.0 and has the following problem size limits: Structural physics – 32,000 nodes/elements, Fluid physics – 512,000 cells/nodes
http://www.ansys.com/Student
ANSYS SpaceClaim Student Edition 3D solid modeling for creating, editing and repairing geometry in files from any source. Prepare 3D designs for prototyping, analysis and manufacturing. Check if your school has an academic license. Can also be purchased through the vendor. http://www.spaceclaim.com/en/
Company/Licenses.aspx
Autodesk
Fusion 360
3D CAD, CAM and CAE for product development. Combines industrial and mechanical design, simulation, machining and collaboration tools from concept through production. http://www.autodesk.com/
products/fusion-360/students-
teachers-educators
Autodesk AutoCAD Design tools for 3D design, documentation and cloud collaboration, including a mobile app to access designs anytime. http://www.autodesk.com
/education/free-software/autocad
Autodesk Revit Built for Building Information Modeling (BIM) for architecture and infrastructure design and construction. Offers the functions of all Revit disciplines (architecture, MEP, structure) in one interface. http://www.autodesk.com/
education/free-software/revit
Autodesk (Misc.) Autodesk also offers a wide range of their other software packages under educational licenses as single programs and bundled software suites. Check out the link for the full list of available software. http://www.autodesk.com/
education/free-software/all
Bentley Academic SELECT Software Portfolio wide range of software is available through Bentley’s StudentServer, covering civil engineering and design, structural analysis, modeling and visualization and more. https://www.bentley.com/en/
learn/for-students-and
-educators/academic-
programs/products-academic-select 
http://apps.bentley.com/
studentserver/home/index
CD-Adapco STAR-CCM+ Student License CFD solver for fluid or solid flow, heat transfer and stress problems involving multiphysics and complex geometries. Student download includes full version of the software plus access to tutorial and other resources.
 COMSOL  COMSOL Multiphysics  Simulation tools for electrical, mechanical, fluid flow and chemical engineering applications and product development. Includes geometry, equation-based and physics-based modeling, meshing, solvers and finite elements. Check with your campus IT services to see if your school has a COMSOL Academic Server license available for students.
 Dassault Systèmes  SOLIDWORKS Student Edition  Student edition package includes tools for 3D CAD design, FEA and CEA, kinematics analysis, electrical systems design, technical documentation and more. Paid only, or inquire with your school for an institutional license agreement.  http://www.solidworks.com/sw/
education/student-software-3d-mcad.htm
 Dassault Systèmes  DraftSight CAD Software  2D CAD software capable of accessing existing DWG files and creating new files. Free version for students, hobbyists and individuals.  http://www.3ds.com/
products-services/draftsight-cad-software/free-download/
 Dassault Systèmes  Misc.  Dassault also offers a variety of other software for classroom and student use, both for free or for a discounted cost.  https://academy.3ds.com
/en/get-software
 Dassault Systèmes  CATIA V5 Student Edition  Design software for 3D CAD product design, simulation, analysis and manufacturing. Available for $99 through Dassault’s 3DS Academy. Current student promotion to download free with promo code.  https://academy.3ds.com/en
/software/catia-v5-student-edition
 Dassault Systèmes  Abaqus Student Edition  Finite element analysis tool for structural models up to 1,000 nodes and CFD models up to 10,000 nodes. Available for free through 3DS Academy.  https://academy.3ds.com/
en/software/abaqus-student-edition
 Dassault Systèmes  ICEM Surf Student Edition  Software based surfacing and styling for Class A Explicit surface modeling, surface analysis and design visualization. $49 through 3DS Academy.  https://academy.3ds.com/en/
software/icem-surf-student-edition
 Graphisoft  ArchiCAD  BIM software for architects, designers and engineers to design, document and collaborate on building and infrastructure projects.  http://www.graphisoft.com/
learning/education_gsna/students/
young_architect_program/
 Maplesoft  Maple for Students  Math software to analyze, visualize and solve mathematical problems. Check if your school has academic licensing options to access for free; otherwise, the software can be purchased for $99 for a single student user license through the Maplesoft webstore.  http://www.maplesoft.com/
products/Maple/students/ 
Maplesoft Web Store Student Catalog
 Maplesoft  MapleSim Student Edition
Student Edition
Modeling and simulation tools for engineering students to build and study realistic designs, system-level interactions, parameter optimization, sensitivity analysis and other design applications. Your school may have an academic license; otherwise the software can be purchased for $99 from the Maplesoft webstore.
 http://www.maplesoft.com/
products/maplesim/academic/
 MasterCAM  MasterCam  CAM software used professionally worldwide for milling, turning, routing and wire EDM. Applications across industries from prototyping to production parts. Check with your school to see if academic student access licenses are available.  http://www.mastercam.com/en-us/Solutions/Educational-Solutions/Educational-Software
MathWorks
 MATLAB and Simulink Student Suite  Bundled software suite including MATLAB, Simulink and ten of the most common add-on products. Applications for prototyping, testing and running models. May be available free through your school, otherwise can be purchased for $99 through the MathWorks website.  http://www.mathworks.com
/academia/
student_version/index.html?s_tid=gn_ac_sv_ov
 MathWorks  MATLAB Student (unbundled)  MATLAB software only. Available for purchase $49 from MathWorks website. Check if your school has a MATLAB campus license.  http://www.mathworks.com/
academia/
student_version/index.html?s_tid=gn_ac_sv_ov
 MSC Software  Adams  Multibody dynamics simulation and motion analysis for moving parts, load and force distribution and optimization of mechanical systems.  http://www.mscsoftware.com/
student-editions
 MSC Software  MSC Nastran with Patran  Finite element analysis solver for multidiscipline simulation and modeling. Perform analysis of stress, dynamics or vibration in complex systems.  http://www.mscsoftware.com
/student-editions
 MSC Software Marc  Implicit nonlinear FEA simulation solution including capabilities for contact, large strain and multiphysics.  http://www.mscsoftware.com/
student-editions
 MSC Software  Actran  Acoustic simulation tool for acoustics, vibro-acoustics and aero-acoustics problems.  http://www.mscsoftware.com/
student-editions
 MSC Software  Digimat  Modeling software for material engineering with mean-field and FE based micro-mechanics for simulating materials and structures.  http://www.mscsoftware.com/
student-editions
 MSC Software  MSC Apex  Computational parts-based CAE software for performing deformation, stress and normal modes analysis of materials mechanics, structural analysis, natural frequencies or mode shapes.  http://www.mscsoftware.com/
student-editions
Nemetschek Scia SCIA Engineer for Students Multi-material structural analysis and design software for BIM modeling in architecture and construction engineering. Offers modeling, mesh generator, finite element solving and tools to check for optimization for international and national building codes. Free student license subscription for one year term, renewable each year. https://www.scia.net/en/
forms/free-engineering
-software-student-license-subscription
OnShape OnShape Free Account CAD platform for product design, operating on the cloud and available for multiple devices. Offers 3D CAD modeling for parts and assemblies and easy collaboration with team members. https://www.onshape.com/
edu/students
PTC Creo Parametric 3.0 3D CAD software for design, analysis, simulation and product design. http://www.ptc.com/
academic-program/
products/free-software/
creo-college-download
PTC Mathcad Express Mathematics software for performing, analyzing, documenting and sharing engineering calculations. Can do unit conversion, interactive 2D and 3D result plotting, worksheet integration into PTC Creo models and present calculations with graphs, text and images in a single document. Free-for-Life license; includes 30-day trial of full version PTC Mathcad 3.1, after which license defaults to lifetime access PTC Mathcad Express, which is a lighter version of Mathcad 3.1. http://www.ptc.com/
engineering-math-software/mathcad/
free-download
Siemens Solid Edge Student Edition Mechanical CAD software for design, producing 3D digital prototypes and other product design applications. http://www.plm.automation
.siemens.com/
en_us/academic/resources/
solid-edge/student-
download.cfm
Siemens NX Academic Edition Model products with 3D CAD, evaluate performance with CAE simulation tools, learn machine tool programming and other aspects of product manufacturing. Available through academic campus licensing, in some cases schools have “loan licenses” for students to use the software at home. Purchase available for $98.95 through several educational online storefronts. http://www.plm.automation.
siemens.com/
en_us/academic/resources
/nx/index.shtml
SimScale SimScale Community Engineering simulation platform that operates through your internet browser. Performs a variety of analysis tasks on CAD models, including fluid flow, thermal analysis, acoustic simulation, particle performance and more. https://www.simscale.com/
product/pricing/
Trimble SketchUp Pro Student 3D drawing tool software for architecture and construction, including programming, diagramming, design development, documentation and RFI’s. Check with your school if there is a free license agreement; otherwise, the software can be purchased for $49 through the SketchUp website. http://www.sketchup.com/
3Dfor/education-students
United States Environmental Protection Agency EPA Net Environmental engineering water modelling software. Facilitates the simulations for networks of junctions, pipes, pumps, valves and storage structures, calculating flow of water, pressures, tank elevations and concentrations of chemical species, water age and source tracing. https://www.epa.gov/water-research/epanet
Wolfram Mathematica Student Edition Technical computing for engineering research and education. Check with your school for an academic license; otherwise, the software can be purchased starting at $120 through the Wolfram website. http://www.wolfram.com/
solutions/
education/students/
Wolfram WolframAlpha Free online computation and calculation engine http://www.wolframalpha.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.