60 thủ thuật thiết kế nhanh với Solidworks 2017

Nội dung bài viết

[row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

1 – Tìm kiếm các tùy chỉnh

 • Tìm kiếm trên trong hộp thoại System Option & Document Properties
 • Phần mềm sẽ gợi ý kế quả khi bạn gõ từ khóa
 • Chọn một kết quả để tự động điều hướng đến tùy chọn đó

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158282″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

2 – Lặp lại lênh được sử dụng gần nhất

 • Nhấn ENTER để lặp lại lệnh được sử dụng gần nhất
 • Công cụ này có sẵn trên thanh menu Edit

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158318″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

3 – Sức mạnh của Rebuild

 • Thực hiện công việc dựng lại một đối tượng đã hoàn thành (Toàn bộ các chứ năng thiết kế trong FeatureManager)
 • Có thể truy cập được thông qua phím tắt
 • Giải quyết được nhiều thứ “nhứt nhối” với các mô hình
 • Standard Rebuild chỉ tạo dựng lại hình học đã được hiệu chỉnh

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158249″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

4 – Mặt phẳng tham chiếu

1. Tạo một mặt phẳng offset từ mặt phẳng đã có trước

 • Nhấn giữ phím Ctrl và kéo chuột từ một phẳng đã tồn tại để tạo một phẳng tham chiếu mới

2. Tạp nhanh một mặt phẳng Mid Plane

 • Lựa chọn vào lệnh tạo mặt phẳng và click chọn 2 mặt phẳng song song, phần mềm sẽ tự động tạo mặt phẳng ở chỉnh giữa

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158309″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

5 – File sử dụng gần đây

 • Duyệt những file gần đây từ menu File hoặc phím “R”
 • Chọn “Pin” để giữ những File sử dụng phổ biến trong danh sách luôn xuất hiện trong cửa sổ
 • Click chọn vào “Expand” để mở ra nhiều tùy chọn khác

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158304″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

6 – Reload

Tải lạii File

 • Phần mềm sẽ tự động đóng File, không lưu và mở lại

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158315″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

6 – Menu ngữ cảnh

 • Làm biến mất toolbar ngữ cảnh khi di chuyển chuột
 • Hiện toolbar lại nhấn phím CTRL

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158193″] [/col] [/row] [gap] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

8 – Shortcut Bars

Tùy chỉnh truy cập nhanh các lệnh trong nhiều chế độ làm việc

 • Part, Assembly, Sdawing và sketch

Kích hoạt Shortcut bars bằng phím “S”

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158348″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

9 – Tìm kiếm lệnh

 • Nhập tên lệnh vào ô tìm kiếm
 • Nhấn Enter để lưa chọn lệnh
 • Nhán giữ và kéo thả chuột để đứa vào trong thanh Command Manager
 • Có thể hiển thị vị trí của lệnh

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158190″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

10 – Phím D trên bàn phím

Di chuyển cửa sổ xác nhận đến con trỏ chuột và hiển thị thông tin cấu trúc lệnh dựng hình

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158213″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

11 – Thủ thuật trong việc lựa chọn

 • Previous select: Khôi phục lại lựa chọn gần nhất
 • Selec tangency: Lựa chọn một nhóm các đối tượng tiếp tuyến: Đường cơ, cạnh và bề mặt
 • Select other: Lựa chọn các đối tượng hình học không nhìn thấy hoặc bị che khuất

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158341″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

12 – Tùy chỉnh

 • Heads Up Toolbar: Kéo thả biểu tượng để thêm các lệnh vào thanh Toolbar trên đầu
 • Cử chỉ con trỏ chuột: Lựa chọn nhanh một lệnh từ trực tiếp vị trí của chuột

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158210″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

13 – Cài đặt việc lưu File trên Solidworks

 • Sao chép bản lưu Settings Wizard và khôi phục lại những cài đặt trên hệ thống
 • Giữ lại những tùy chỉnh sai khi cập nhật phần mềm
 • Sử dụng những cài đặt chung trên một máy tính khác

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158337″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

18 – Tạo Folders trong FeatureManager

Thêm thư mực và thư mục con để tổ chức gọn lại trong thanh FeatureManager

 • Trong môi trường Parts: Tạo Forder để gôm các features
 • Trong môi trường Assemblies: Tạo Folders để gộm các thanh phần lại và các ràng buộc

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158245″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

14 – Duyệt qua các cửa sổ làm việc khác

 • Menu Window hiển thị tất cả những File thiết kế đang được mở
 • Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Tab để di chuyển giữa các File thiết kế

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158173″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

15 – Tính năng lọc các lệnh trong FeatureManager

Tính năng lọc nằm ở trên đầu của thanh thiết kế FeatureManager

Nhập từ khóa để tìm các thành phần hay danh sách các tính năng

 • Vùng đồ họa chỉ hiển thị những thành phần được lọc

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158238″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

16 – Hiển thị đồng cấp các thành phần thiết kế

Hiển thị Sketch và tính năng cùng bậc

 • Sketch sẽ không còn hiển thị phân tầng trong feature nữa

Chức năng này chỉ có sẵn trong môi trường part

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158242″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

17 – Thu gọn thanh chức năng thiết kế

Thu gọn tất cả những đối tượng đang được bung ra trong thanh thiết kế FeatureManager

 • Nhấn tổ hợp phím Shift + C
 • Hoặc sử dụng lệnh Collapse Items

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158187″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

19 – Công cụ Nuggets trên thanh FeatureManager

 • Một số công cụ giúp bạn giữ lại thông tin thiết kế
 • Sensors: Hiển thị dữ liệu đo lường từ mô hình của bạn và thông báo: Khối lượng, kết quả mô phỏng và kích thước
 • Design binder: Thêm ghi chú trong thiết kế “Hành trìn thiết kế” và gắn hồ sơ để mô hình thiết kế của bạn có đầy đủ tiêu chuẩn, hệ quy chiếu

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158275″] [/col] [/row] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

20 – Tùy chỉnh hướng nhìn

 • Thêm tùy chỉnh hướng nhìn để thay đổi hướng camera
 • Lưu “Hướng hình toàn cục” để nó áp dụng trong tất cả các mô hình thiết kế Solidworks

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158205″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

21 – Xoay đối tượng

 • Xoay mô hình quanh đối tượng được xác định – Bề mặt, mặt phẳng, cạnh, đỉnh
 • Click chuột giữ để định nghĩa đối tượng xoay
 • Xoay mô hình

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158325″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

22 – Zoom vừa với màng hình (Thấy được toàn bộ thiết kế)

 • Xoay mô hình quanh đối tượng được xác định – Bề mặt, mặt phẳng, cạnh, đỉnh
 • Click chuột giữ để định nghĩa đối tượng xoay
 • Xoay mô hình

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158385″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

23 – Normal to

 • “Normal to” lần 1 đưa bất kỳ hướng hình nào về hướng nhìn trực giao
 • “Normal to” lần 2 xoay ngược 180 độ để thấy bề mặt đối diện (vẫn là hướng nhìn)

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158272″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

24 – Lựa chọn đối tượng để zoom

 • Lựa chọn các thành phần của mô hình để zoom
 • Tính năng này rất lợi ích để tìm các thành phần trong môi trường lắp ráp

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158432″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

25 – Rotate About Scene Floor

 • Một trạng thái xoay khác là khóa trục thẳng đứng trong quá trình xoay
 • Ngăn cản mô hình bị nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang
 • Tạo chuyển động xoay mượt nếu mô hình của bạn nằm trên “mặt sàn”

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158329″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

26 – Bộ 3 hướng tham chiếu

 • Sử dụng bộ 3 này để thay đổi hướng nhìn
 • Lựa chọn 1 trục: Đưa về hướng nhìn trực giao của trục đó
 • Shift + Lựa chọn: Quay 90 độ quanh trục đó
 • Alt + Lựa chọn: Quay 15 độ quanh trục đó
[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158311″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

28 – Lựa chọn theo cửa sổ và vùng chọn

Lựa chọn các đối tượng trong vùng chọn với công cụ Box Selection hoặc Lasso Selection

Vùng chọn màu xanh nước biển: Chỉ lựa chọn các đối tượng nằm gọn bên trong

 • Box – Kéo chuột Từ trái sang phải
 • Lasso – Theo chiều kim đồng hồ

Vùng chọn màu xanh lá cây: Chọn mọi đối tượng được chạm đến

 • Box – Kéo chuột từ phải sang trái
 • Lasso – Ngược chiều kim đồng hồ
[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158380″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

29 – Hủy bỏ chế độ tự động bắt điểm tạo ràng buộc

 • Nhấn giữ phím Ctrl để tạm thời hủy bỏ chế độ tự động bắt điểm ràng buộc trong việc vẽ Sketch
 • Xóa sạch “Sự lộn xộn” được tạo ra với nhiều đối tượng trong một sketch
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158225″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

30 – Power Trim

 • Thực hiện lệnh Trim đến các đối tượng giao nhau gần nhất
 • Nhấn giữ chuột và kéo qua các đối tượng để thực hiện trim – “Cắt cỏ dại trên SOLIDWORKS”
 • Khôi phục (Undo) power trim bẳng cách kéo chuột đi ngược lại cắt qua hình vuông màu đỏ
 • Power Extend: Chọn vào đầu mút đối tượng muốn kéo dài (Chạm đến một đối tượng biên)
[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158297″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

31 – Đo kích thước theo dạng tiếp xúc

 • Đo kích thước ở chế độ tiếp xúc bằng cách sử dụng phím Shift với chức năng Smart Dimensions
 • Nhấn giữ phím Shift khi lựa chọn đối tượng để thực hiện thao tác
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158219″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

32 – Tạo một Sketch trên đối tượng là cạnh

Trọn trước cạnh và click “Sketch”. Không cần đến mặt phẳng

 • Mặt phẳng tham chiếu được tự động tạo

Thêm một Sketch mới trên một mặt phẳng, mặt phẳng đó sẽ tự động “normal to (Quay về hướng hình trực giao)”. Mặt phẳng được tạo sẽ vương gốc với cạnh được chọn ban đầu và đi qua điểm đầu mút của cạnh gần nhất.

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158196″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

33 – Fully Define Sketch (Sketch được định nghĩa đầy đủ)

Tự động thêm kích thước và ràng buộc để biên dạng sketch được định nghĩa đầy đủ hoặc đối các tượng được lựa chọn

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158252″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

34 – Thay đổi loại kiểu sketch trong cùng một lệnh

 • Sử dụng phím “A” để thay đổi loại đối tượng cần vẽ khi đã gọi lênh
 • Trong khi vẽ 1 đường line, Nhấn “A” để chuyển đổi giữ việc vẽ đường cong và đường thẳng
[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158179″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

35 – Ràng buộc quan hệ nằm ngang hoặc thẳng đứng

 • Toolbar thuộc tính với các ràng buộc
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158260″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

36 – Tạo duy nhất một đường thẳng

 • Click và kéo để tạo một đường thẳng htay phải vì phải click và thả chuột sẽ tạo một chuổi các đường thẳng
 • Nhấn 1 điểm đầu tiên và giữa chuột, kéo đến 1 vị trí và thả chuột sẽ tạo 1 đường thẳng duy nhấ
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158198″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

37 – Đo kích thước cung tròn

Đo kích thươc chiều dài của cung trong với lệnh smart dimension

 • Lựa chọn cung tròn
 • Nhấn giữ phím Ctrl và lựa chọn 2 điểm đầu mút
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158165″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

38 – Đóng kín sketch để dựng hình

Sử dụng cạnh của mô hình để đóng biên dạng sketch cho lệnh Extrude

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158183″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

39 – SketchXpert

Đây là một công cụ giúp bạn chuẩn đoán và giải quyết việc over-defined trên sketch

 • Dianoses: Hiển thị tìm tàng cần thay đổi để giải quyết sketch
 • Manuak Repair: Danh sách tất cả quan hệ bị lỗi
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158358″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

41 – Spin Box Increments

Gia tăng hoặc giảm nhanh giá trị kích thước với hộp thoại Modify bằng cách sử dụng mũi tên, lăn chuột giữa hay phím mũi tên trên bàn phím

 • Nhấn phím Alt để thay đổi kích thước theo 1/10x
 • Nhấn phím Ctrl để thay đôit kích thước theo 10x
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158361″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

42 – Thực thi các lệnh chỉ với 1 click chuột

 • Phần mềm sẽ tự động hủy bỏ lệnh sau mỗi lần sử dụng
 • Nếu nhấn đúp chuột vào các lệnh nó sẽ hoạt động như bình thường (Không có tính năng Single Command Per Pick)
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158351″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

43 – Pierce v Concident

 • Concident (Trùng) phạm vi ràng buộc rộng hơn, tổng quá hơn – Hình chiếu đối tượng sẽ nằm trên mặt phẳng
 • Pierce chỉ có một vị trí duy nhất – Điểm ràng buộc sẽ là nơi mà đối tượng xuyên quan hay đi ngang qua mặt mặt phẳng
[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158293″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

44 – Ghi đè kích thước khi kéo hoặc di chuyển đối tượng

 • Khi tick vào lựa chọn này cho phép bạn kéo và di chuyển đối tượng đã được định nghĩa
 • Kích thước được ghi đè khi bạn kéo đối tượng sketch và cập nhật kích thước sau khi việc kéo hoàn thành
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158447″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

45 – Derived Setkch

 • Chèn một đối tượng hình học của một sketch
  Lựa chọn sketch muốn thừa kế và bề mặt đích đến sau đó vào Insert > Derived Sketch
 • Định vị sketch với các mối quan hệ ràng buộc, tất cả những công cụ thiết kế sketch khác đều không được áp dụng (Trim, Extend,….)
[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158215″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

46 – Reset Dragging

 • Click phải chuột khi kéo một sketch hình học để “reset” về dạng ban đầu
 • Hiện tượng này rất hay xảy ra đối với những người thiết kế trên Solidworks
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158321″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

47 – Perfomance Evalution

 • Được sử dụng cho cả Part và Assembly để xác định khả năng thực hiện kết quả
 • Part: Ước lượng thời gian rebuilt cho các lệnh chức năng
 • Assembly: Chạy kiểm tra chuẩn đoán trên các thành phần và cung cấp báo cáo thông kê về các thành phần lắp ráp và liên kêt lắp ráp
[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158288″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

48 – Feature Freeze (Đóng băng đặc điểm thiết kế)

 • Sử dụng chức năng này bằng cách điều chỉnh dòng màu vàng trên thanh FeatureManager
 • Đóng băng những lệnh thiết kế để loại trừ việc rebuild và ngăn cản những thay đổi không muốn có
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158233″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

49 – Quick up to Surface

Sử dụng cho lệnh “Extrude Boss/Base”

Nhấn đúp chuột vào bề mặt

 • Phần mềm sẽ tự set điều kiện cuối là “up to surface”
 • Định nghĩa bề mặt như bề mặt tham chiếu
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158300″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

50 – Load trực tiếp chức năng thiết kế từ mô hình

 • Tạo một số mô hình tham số từ sketch
 • Click phải chuột trên một tính năng thiết kế ở mô hình và lựa chọn “Edt Feature”
 • FeatuerWorks sẽ nhận dạng tính năng thiết kế
[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158229″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

51 – Split line

 • Sử dụng một Sketch để chia 1 mặt phẳng thành nhiều mặt phẳng

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158366″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

52 – Width Mate

 • Ràng buộc liên kết trung tâm
 • Lựa chọn trước 4 mặt phẳng và click Mate để thêm nhanh Width Mate (Theo kiểu trung tâm)
[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158376″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

53 – Ẩn và hiện các thành phần

 • Ẩn vào hiện các thành phần bằng cách sử dụng phím Tab & Shift + Tab
 • Di chuột đến 1 đối tượng đang hiện và nhấn phím Tab để ẩn
 • Di chuột đến một đối tượng ẩn và nhấn Shift + Tab để hiện
[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158256″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

54 – Xoay các thành phần

Click phải chuột để kéo và quay các thành phần

 • Việc xoay này có bị giới hạn bởi bật tự do của thành phần

Tương tự như vậy – nhấn chuột trái để di chuyển các thành phần

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158333″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”7″ span__sm=”12″]

55 – Assembly Visualization

Cung cụ lăp ráp cung cấp theo một cách khác để hiển thị và sắp xếp các thành phần assembly giựa vào đặt tính

 • Mass
 • Graphics triangles
 • Author
 • Vendor
 • Status
[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158170″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

56 – Filter Top Level Assembly

 • Sử dụng nút Quick Filter trong hộp thoại “Open” để lọc các loại file được yêu cầu
 • “Filter Top Level Assembly” sẽ chỉ hiển thị những file lắp ráp mức cao
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158278″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

57 – Ctrl + Kéo chuột để copy

Nhấn giữ phím Ctrl và kéo 1 thành phần trong môi trường Assembly để thực hiện công việc copy

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158201″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”9″ span__sm=”12″]

58 – Shift + Lựa chọn để làm trong suốt thành phần

 • Các Part trong suốt sẽ không thể hiển thị đối với con trỏ nếu như có thành phần khác đằng sau nó
 • Một Part trong suốt có thể được lựa chọn nếu không có đối tượng hình học nào ở đằng sau nó
 • Nhấn phím Shift và lựa chọn part cần làm trong suốt
[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158345″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

59 – Trạng thái tách biệt cố lập và hiển thị

 • Cô lập các thành phần để ẩn tất cả những Part khác
 • Trạng thái hiển thị có thể được tạo bên trong cô lập để lưu trạng thái ẩn/hiện hiện hành
[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158263″] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”9″ span__sm=”12″]

60 – Magnifying Glass

 • Sử dụng tính năng khuyết đại hình ảnh để kiểm tra mô hình và lựa chọn mà không làm thay đổi toàn bộ khoảng nhìn đối với toàn bộ mô hình sản phẩm
 • Lựa chọn đối tượng để làm việc như tạo liên kết ràng buộc
 • Sử dụng phím tắt “G”
[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″]

[/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”158266″] [/col] [/row] [gap]

One comment

 1. em có 1 xi lanh là 1 assembly lắp gép vào 1 assembly tổng . Giờ em muốn huêu chỉnh hành trình xi lanh thì làm cách nào ạ. Em xin cảm ơn các cao nhân ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.