This is ALT-IMG

Điều mà Oculus lo lắng về vấn đề riêng tư

Franken yêu cầu cho biết thêm thông tin về việc làm thế nào các công ty Facebook xử lý dữ liệu thu thập được từ người dùng. Ông hỏi Oculus để đáp ứng vào ngày 13 tháng 5.

2016-04-20 15:11:00 Công Nghệ 418