Sửa chương trinh gia công trước khi xuất G-code trên Creo 2.0

Khi gia công trên phần mềm Creo 2.0 trước khi xuất G-code bạn cần phải có một số thao tác chỉnh sứa. Trường hợp người dùng thường xuyên xuất chương trình gia công. Để mỗi lần xuất chương trình không phải tốn công chỉnh sữa, thì có thể chỉnh sữa một lần trên phần mềm Creo.

Ở trang applications chọn NC Post Processor.

Xuất hiện hộp thoại Options file Generator.

Sau khi chỉnh song chọn biểu tượng         để lưu lại.

Đóng hộp thoại lại, chọn Yes.

Bây giờ người dùng có thể xuất chương trình gia công creo 2.0 mà không cần chỉnh sữa gì thêm.

Tuy nhiên có một số máy khi xuất ra chương trình thì vẫn không gia công được hoặc

đường chạy dao bị sai. Nguyên nhân chính là do nội suy đường tròn bị lỗi. Nếu máy không gia công được thì chỉnh như sau:

Ở hộp thoại Options file Generator click Motion, chọn Circular.

 

(Chế độ mặc định của phần mèm)

 

Mặt định phần mèm khi nội suy cung tròn sẽ xuất ra câu lệnh G2 và G3 với cấu trúc câu lệnh theo I J K.

Ở dòng Maximum Degrees Per Block mặc định là 360 độ. Nghĩa là giá trị cung tròn lớn nhất được nội suy ứng với một câu lệnh sẽ là 360 độ. Lúc này ứng với một câu lệnh có thể nội suy được một đường tròn kép kín theo cấu trúc I J K. Nếu để mặc định vậy mà máy không gia công

Quá trình hiệu chỉnh và xuất File gia công trên phần mềm creo là công đoạn cuối cùng và hết sức quan trọng. Nhưng để hiệu chỉnh tốt thì đòi hỏi người dùng phải có nhiều kinh nghiệm đứng máy CNC và hiểu được cặn kẽ cấu trúc ngôn ngữ lặp trình.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.