This is ALT-IMG

sử dụng Lệnh SWEEP thiết kế trên Solidworks 2014


Hướng dẫn về lệnh sweep trên solidworks


Trên Solidworks 2014 Lệnh sweep dùng để tạo chi tiết bằng cách quét biên dạng theo một hoặc nhiều đường dẫn.Đường dẫn có thể là đường thẳng hay đường cong bất kỳ, các đường dẫn có thể hở hoặc kín, lệnh sweep này thuộc nhóm lệnh chỉnh sửa các khối 3D đi chung với các lệnh Extrude, Extrude cut, Revolve.... Sau đây là các bước thực hiện lệnh:

- Gọi lệnh: Click vào biểu tượng  hay vào
Insert\Boss/Base\Sweep…
- Chọn tiết diện và đường dẫn
- Xác định các thông số: Options, Guide curves, Start/End
tangency, Thin feature
- Kết thúc lệnh: Click biểu tượng  
1. Profile and Path: Chọn biên dạng và đường dẫn
+ Profile : Chọn biên dạng
+ Path : Chọn đường dẫn
2. Options: Các phương thức để tạo mô hình
a. Orientation/twist type: Chọn cách tạo mô hình với các
phương thức sau:

-  Follow Path: Góc giữa biên dạng và đường dẫn không đổi

 

Chú ý:  khi ta dùng lựa chọn Follow Path, thì đi kèm chức năng Path alignment type: Cố định biên dạng trong quá trình quét theo đường dẫn có độ cong thay đổi.
- None: Giữ biên dạng vuông góc với đường dẫn
- Minimum Twist(chỉ dung cho đường dẫn 3D): không cho biên dạng cắt nhau trong quá trình quét theo đường dẫn.
- Direction Vector: Giữ biên dạng theo hướng đã chọn.
- All faces: Giữ cho biên dạng tiếp tuyến với các mặt gần kề đường dẫn khi có thể

- Keep Normal Constant: Biên dạng luôn luôn song song nhau tại mội vị trí trên đường dẫn

- Follow Path And 1 st Guide Curve: Quét biên dạng theo đường dẫn chính và một đường dẫn phụ.

- Follow 1st And 2nd Guide Curves: Quét biên dạng theo đường dẫn chính và một đường dẫn phụ.

- Merge tangent faces: Cộng với các bề mặt tiếp tuyến gần kề
- Show preview: Thể hiện kết quả
- Merge result: Cộng thể tích tạo ra với phần thể tích đang có
- Align with end faces: Kéo dài tới bề mặt cuối cùng khi có thể

3. Guide Curves: Chọn đường dẫn phụ trong trường hợp ta lựa chọn Follow Path And 1 st Guide Curve hay Follow 1st And 2nd Guide Curves.
4. Start/End Tangency:
None: Không áp dụng chức năng này

Path tangent: Biên dạng vuông góc với đường dẫn ở điểm đầu
hay cuối

 

5. Thin feature: Tạo thành mỏng cho chi tiết. Tương tự với lệnh EXTRUDE BOSS/BASE 

Các lệnh chỉnh sửa trong Sketch trên Solidworks

Tổng hợp về lệnh khối Extrude Boss/Base trong Solidworks

Lệnh Extruded cut trong thiết kế trên solidworks 2014

Solidworks 2014 | Sử dụng lệnh REVOLVE BOSS/BASE trong thiết kế

 


Tags:

solidworks 2014, lệnh sweep, solidworks 2015, solidworks 2016, solidworks 2017, solidworks


Tin tức cùng chuyên mục