Sinh nhật lần thứ 25 của Linux! – 25/8/2016

Vừa qua là sinh nhật lần thứ 25 của linux. Được phát triễn bởi Linus Torvald, đây là một trong những thành công về dự án mã nguồn mở, theo thời gian Linux kernel đang ở diện mạo 7.71 và đang vá lỗi hàng giờ điều đó đã được làm bởi nhiều nhà phát triễn.

Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Linux đã kỹ niệm sinh nhật 25 tuổi. Vào ngày này năm 1991, Linux Torvalds đã gữi tin nhắn đến các nhà phát triễn để yêu cầu sự trợ giúp và nói với họ về một dự án lớn.
Đã trãi qua hơn 25 năm, hệ thống đã trở thành một phần của cuộc sống. Linux là sức mạnh của các trung tâm dữ liệu, smartphones, siêu máy tính, website, routers, hệ thống giải trí và nhiều thứ khác nữa.
Linux vẫn không thể đánh bại Microsoft Windows trên desktop nhưng nó đã được sử dụng bỡi hàng triệu người yêu thích mã nguồn mở trên toàn thế giới. Điều thú vị là Microsoft gần đây đã quan tâm nhiều hơn đến linux và công nghệ nguồn mở.
25 năm trước đây linux là một trong những dự án nguồn mở thành công nhất trên thế giới với 22 triệu dòng code.

–> Linux đã báo cáo chi tiết về sự tiến bộ của hệ thống.

Happy 25th Birthday, Linux!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.