Những bắt đầu cơ bản với phần mềm solidworks 2014

Bắt đầu với solidworks 2014

Mở phần mềm solidworks 2014

+ Các bạn có thể ở solidworks trong Menu Start

+ Nếu như các trên Desktop đã có Shortcut thì có thể click đúp vào để khởi động phần mềm solidworks 2014

 

Menu Bar toolbar

 Solidworks 2014 (UI) sử dụng tối đa cửa sổ đồ họa của ban. Trên thanh Menu Bar toolbar chứa đựng các nút công cụ thường được sử dụng từ Standard toolbar.

+ Những công cụ được mặt định sẳn :

New  – Tạo một cửa sổ làm việc mới

Open  – Mở một sản phẩm đã có sẳn

Save – Lưu các sản phầm đã thiết kế trên solidworks 2014

Print – In bản vẽ

Undo – Trở lại hành động trước đó

Select – chọn vật thể phát thảo và các đối tượng khác

Rebuild – Tái tạo lại file thiết kế, sắp ráp, bản vẽ

File Properties – Hiện tóm lượt những thông tin trên tác vụ đang hoạt động

Options – Thay đổi các tùy chọn hệ thống và các Add-Ins trên solidworks

 

Menu Bar menu

Click vào solidworks trên Menu Bar toolbar để hiện các Menu. Solidworks cung cấp  một cấu trúc Menu đầy đủ. Tiêu đề các thanh Menu giống nhau trong cả 3 mudul ( Part, Assembly, Drawing ), Nhưng biểu tượng  Menu phụ thuộc vào loại Mudul bạn đang làm việc

The Pin option hiện minh họa của Menu bar toolbar và Menu bar menu

Drop-down menu

Phần mềm solidworks rất phù hợp với giao diện  Windows. Giao tiếp với phần mềm solidworks thông qua các Menu xổ xuống, thanh công cụ và các dòng lệnh

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.