Nguyên lý chung khi viết một chương trình trên Mastercam X7

G90 (G91) G98 (G99) G8(?) X_Y_Z_R_P_Q_F_K_;

? = Ký hiệu thay thế, có thể bằng 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
X_Y_ : dữ liệu vị trí lỗ trong mặt phẳng XY trên cao độ xuất phát
Z_: Cao độ Z điểm cuối của lỗ
R_ : Cao độ an toàn R
P_: Thời gian dừng cuối hành trình (dùng trong G82, G84, G74, G87, G88, G89), tính bằng giây(s)
Q_: Bước ăn dao khi khoan sâu (dùng trong G83, G73)
F_ : Lượng chạy dao khi khoan , tính bằng mm/ph.
K_: Số lần lặp lại chu trình ( phải đi kèm với G91). Nếu không viết K, hệ thống cho là K=1.

Gia công MasterCam

Hình 1-4.

 

Nếu lập trình tuyệt đối (G90), việc khoan sẽ thực hiện K lần tại một vị trí.

o  Nếu dùng cú pháp G90, R và Z sẽ được tính từ gốc tọa độ (hình 1-4).

o  Nếu dùng cú pháp G91, R sẽ được tính từ mặt phẳng xuất phát, còn Z sẽ tính từ

độ cao R.

o Nếu dùng G98, sau khi gia công lỗ xong, lỗ dao sẽ di chuyển lên cao độ xuất phát

Và duy chuyển sang vị trí lỗ cần gia công tiếp theo

o Nếu dùng G99, sau khi gia công xong lỗ dụng cụ cắt sẽ di chuyển lên cao độ an toàn R, ở câu lệnh này giảm được thời gian gia công so với G98 nhưng cần chú ý trên đường dao di chuyển có thể dao sẽ gặp phải đồ gá, chúng ta cần linh hoạt trong việc lựa chọn.2 câu lệnh này thể hiện trên hình 1-5.

Gia công MasterCam

hình 1-5

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.