Vẽ 2D trong Sketch trên Solidworks

Chọn sketch như hình 2.1 để vào môi trường sketch chọn tiếp mặt mặt phẳng để vẽ (hình 2.2)

    

 Hình 2.1                                                                                        Hình 2.2

Các lệnh vẽ có trên thanh công cụ: (hình 2.3)

   Hình 2.3

 Line: vẽ đường thẳng

 Rectangle : vẽ hình chử nhật.

 Straigh slot: cho phép vẽ hình chữ nhật với 2 nửa đường tròn ở 2 bên.
Circle: vẽ đường tròn.                                   Plane: tạo mặt phẳng
Elip :vẽ elip.                                                 Point: tạo một điểm
Fillet:bo góc vuông.                                    Arc:vẽ cung tròn
Polygon: vẽ đa giác.

 Để vẽ được ta nhấp chuột vào biểu tượng tương ứng .

VD: Vẽ hình chữ nhật kích thước 50×100

Bước 1: click vào biểu tượng  , nhấp vào màn hình để xác định tọa độ tương đối ban
đầu, kéo biên dạng cho hình chữ nhật với kích thước bất kì
 nhấp để kết thúc lệnh.
Bước 2: Vào  để điều chỉnh kích thước, click vào 1 cạnh và kéo đường kích thước ra, double click vào đó để
Chỉnh kích thước yêu cầu, nhấp   để kết thúc lệnh.

        

  Hình 2.4                                                                                          Hình 2.5

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.