This is ALT-IMG

Vẽ 2D trong Sketch trên Solidworks


Chọn sketch như hình 2.1 để vào môi trường sketch chọn tiếp mặt mặt phẳng để vẽ (hình 2.2)

 

    

                    Hình 2.1                                                                                        Hình 2.2

Các lệnh vẽ có trên thanh công cụ: (hình 2.3)
 

                                                               

                                                                           Hình 2.3

  Line: vẽ đường thẳng 

  Rectangle : vẽ hình chử nhật.                                                   

   Straigh slot: cho phép vẽ hình chữ nhật với 2 nửa đường tròn ở 2 bên.
  Circle: vẽ đường tròn.                                   Plane: tạo mặt phẳng                              
  Elip :vẽ elip.                                                 Point: tạo một điểm
  Fillet:bo góc vuông.                                    Arc:vẽ cung tròn
  Polygon: vẽ đa giác.


    Để vẽ được ta nhấp chuột vào biểu tượng tương ứng .

VD: Vẽ hình chữ nhật kích thước 50x100


Bước 1: click vào biểu tượng  , nhấp vào màn hình để xác định tọa độ tương đối ban
đầu, kéo biên dạng cho hình chữ nhật với kích thước bất kì
  nhấp để kết thúc lệnh.
Bước 2: Vào  để điều chỉnh kích thước, click vào 1 cạnh và kéo đường kích thước ra, double click vào đó để
Chỉnh kích thước yêu cầu, nhấp   để kết thúc lệnh.

        

                     Hình 2.4                                                                                          Hình 2.5


Tags:

solidworks, ve 2D, ve sketch


Tin tức cùng chuyên mục