This is ALT-IMG

Top 10 trường đại học đào tạo hàng đầu về lĩnh vực cơ khí


Bên dưới là top 10 trường đại học đào tạo hàng đầu về chương trình kỹ sư cơ khí.
Mặt dù thứ hạng chỉ được xét trong chương trình đại học nhưng chỉ những trường nào có đào tạo trình độ tiến sĩ mới được xét đến. Kết quả đánh giá này được khảo sát bởi trưởng khoa và giảng viên cao cấp của các tổ chức ngang bằng. người xếp thứ hạng các chương trình đào tạo.

 

solidworks

Tài liệu Solidworks 

inventor

Tài liệu Inventor

catia

Tài liệu Catia

unigraphic nx

Tài liệu Unigraphics NX

creo

Tài liệu Creo Parametric

mastercam

Tài liệu MastercamTags:

cơ khí, đào tạo cơ khí, trường đào tạo cơ khí hàng đầu


Tin tức cùng chuyên mục