This is ALT-IMG

Top 10 trường đại học đào tạo hàng đầu về lĩnh vực cơ khí


Bên dưới là top 10 trường đại học đào tạo hàng đầu về chương trình kỹ sư cơ khí.
Mặt dù thứ hạng chỉ được xét trong chương trình đại học nhưng chỉ những trường nào có đào tạo trình độ tiến sĩ mới được xét đến. Kết quả đánh giá này được khảo sát bởi trưởng khoa và giảng viên cao cấp của các tổ chức ngang bằng. người xếp thứ hạng các chương trình đào tạo.

 


Tags:

cơ khí, đào tạo cơ khí, trường đào tạo cơ khí hàng đầu


Tin tức cùng chuyên mục